Assemblea Ordinària 20/11/2015

ORDRE DEL DIA:

1 – Lectura de l’acta anterior, si s’escau, i aprovació.
2 – Modificació dels Estatuts, per a complir els requisits legals amb l’Agència Tributaria.
3 – Valoració de la temporada per part de la Presidenta i el Cap de Colla.
4 – Aprovació dels comptes anuals (tancament a 31 d’octubre 2015).
5- Presentació i votació de cadascuna de les candidatures a:

  • Presidència, per renúncia.

  • Vicepresidència, per renúncia.

  • Secretaria, per renúncia.

  • Relacions públiques, per renúncia.

6 – Baixes i altes dels diferents vocals.
7 – Presentació de les candidatures a Cap de colla i equip tècnic.
8 – Votació de les candidatures de Cap de Colla i Equip tècnic.
9 – Precs i preguntes finals.

%d bloggers like this: